Co je to marketing?

Marketing je reklama. NE! Všichni si to myslí, ale ne! Marketing je PROCES. 

Marketing je vše, co se u vás děje. Je to život vaší firmy a vašeho produktu. Je to proces, který prostupuje všemi činnostmi podnikání. Je to proces k uspokojování potřeb zákazníka

Nástroj k této činnosti je MARKETINGOVÝ MIX. Marketéři tomu říkají 4P. Teda někdy 5P nebo dokonce 7 až 8P.

4P = hlavní 4 pilíře mixu: Product, Price, Place, Promotion. Ve větších provozech se přidávají P (People, Process, Physical enviroment).

Marketing = život. Život vašeho produktu. Od samotného nápadu, zrození, až po jeho stažení z trhu a nahrazení jiným. 

 

Naučím vás, jak se v každé části tohoto procesu chovají jednotlivá "P" tak, aby to bylo vám i vašim zákazníkům prospěšné.